Loge

Van Loge Ishtar kunnen mensen van 21 jaar en ouder (met speciale ontheffing 18 jaar en ouder), “vrij en van goede naam”, lid worden, ongeacht hun verdere achtergrond. De Loge heeft als leden zowel mannen als vrouwen, in diverse leeftijden en met verschillende achtergronden. Moderne mensen met hart voor een ander, zowel gericht op de rituele arbeid als op maatschappelijke onderwerpen.

De vrijmetselarij is blijvend vrij, maar niet vrijblijvend. Er wordt van de leden verwacht dat ze actief aan de Loge bijdragen. Inhoudelijk betekent dat het voorbereiden van de thema’s die worden besproken. Alleen dan kan een zinnige dialoog op gang komen. Ook voor de rollen en functies zijn actieve leden nodig. Daarom wordt van alle leden verwacht dat ze actief de handen uit de mouwen willen steken. Zo weten we dat we op elkaar kunnen bouwen.

Lidmaatschap

De formele bijeenkomsten van Loge Ishtar vinden in principe twee maal per maand op zondagmiddag plaats in de maanden september tot juli. De bijeenkomst is om en om ritueel of informatief van aard. Daarnaast zijn er nog informele, instructieve bijeenkomsten en worden er bezoeken gebracht aan andere loges.

De contributie van de leden bedraagt €250,– per verenigingsjaar. Daarnaast moet men in de eerste jaren rekening houden met vaste kosten (circa € 100,– per jaar) voor de inwijdingen. Ook zijn er zijn maandelijks gezamenlijke maaltijden na afloop van de bijeenkomst. En er zijn tijdens de meeste loge-bijeenkomsten collectes voor de loge zelf (lief en leed) of een goed doel. Ook het (vrijwillig) bezoeken van andere loges kost geld, denk aan kosten voor reizen en maaltijden.