Wij willen ons verrijken met nieuwe kennis, onze eigen standpunten toetsen en de afstand tot elkaar verkleinen. Wij doen dit in een sfeer van gezelligheid.

Vrijmetselaars streven naar een betere wereld. Wij willen daaraan bijdragen door onszelf en de ander beter te begrijpen. Dat doen we door te werken aan een andere opstelling naar onszelf, de ander en de maatschappij in het algemeen. Door diepgaande gesprekken met elkaar te voeren over levensvragen en maatschappelijke, historische en culturele thema’s. Niet om de ander te overtuigen, maar om te leren luisteren, standpunten te vergelijken en weg te nemen wat mensen scheidt. Zo werken we in vertrouwen aan onderling begrip en acceptatie.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Immers, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren vanuit de gedachte van wereldwijde “broederschap”, moeten we bij onszelf beginnen.

In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen werken we in de vrijmetselarij niet vanuit dogma’s. Iedereen is vrij om op eigen wijze de dingen te zien en te interpreteren. Wij zoeken naar onze eigen antwoorden. En we kijken naar de overeenkomsten tussen verschillende meningen en oordelen niet over de ander.

We willen graag even loskomen van de dagelijkse beslommeringen. De opgedane inzichten en indrukken kunnen verwerken. Daarom worden onze bijeenkomsten afgesloten met een borrel of maaltijd in een ongedwongen en gezellige sfeer. Zo kunnen hechte vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar in het leven nooit zouden zijn tegengekomen.